Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Chia sẽ pan có nguồn không hình của HP DV4 HM55 share


Chia sẽ pan có nguồn không hình của HP DV4 HM55 share
Hiện tượng kích nguồn nhìn màn hình sáng đèn nền nhưng không xuất hình, có lúc sáng trắng đục

Tiến hành test màn hình và cáp màn hình khác vẫn vậy, sau đó đo jack cắm cáp màn hình CN1 ( trang 36 của sơ đồ ) phát hiện có 1 cặp tín hiệu chân 9 chân 10 của CN1 có tổng trở rất thấp khoảng 30 ohm các cặp còn lại tổng trở cao hơn nhiều , dò sơ đồ thì phát hiện cặp tín hiệu này từ chip Nam HM55 ra , cuối cùng thay chip Nam HM55 khác máy đã xuất hình ok.


Không có nhận xét nào: Chia sẽ pan có nguồn không hình của HP DV4 HM55 share

Đăng nhận xét

Top