Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Chia sẽ pan có nguồn không hình T60 share GM945


Kích nguồn kiểm tra dòng lên 0.5A nhảy về 0.42A đứng luôn , tháo Ram và gắn Ram vẫn ở dòng này - Tiến hành đo điện áp đã có đủ các nguồn , tiến hành đo tín hiệu PWRGD từ chân 2 ic dao động nguồn cpu ADP3207 U19 sơ đồ trang 80 về chip Nam ko có áp trong khi đã có nguồn Vcore

- Tiến hành thay ADP3207 khác vẫn vậy cuối cùng phát hiện điện trở 3K R132 kéo lên nguồn VCC3B đứt và nguồn VCC3B tại điểm jump xuyên qua main bị đứt mạch ko có nguồn do bị ẩm main đứt mạch,

- Tiến hành câu lại đường nguồn VCC3B và thay điện trở máy đã xuất hình ok
Không có nhận xét nào: Chia sẽ pan có nguồn không hình T60 share GM945

Đăng nhận xét

Top