Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Chia sẽ pan có nguồn màn hình trắng sọc dell N4010 HM57 share

Chia sẽ pan có nguồn màn hình trắng sọc dell N4010 HM57 share

Hiện tượng kích nguồn nhìn màn hình sáng trắng sọc

Tiến hành test màn hình và cáp màn hình khác vẫn vậy, sau đó đo jack cắm cáp màn hình J6 ( trang 22 của sơ đồ ) phát hiện có tín hiệu chân 15 LCD_DDCDAT ( tín hiệu DATA lên rom của màn hình ) của J6 có tổng trở rất thấp khoảng 70 ohm các cặp còn lại tổng trở cao hơn nhiều , dò sơ đồ thì phát hiện cặp tín hiệu này từ chip Nam HM57 ra , cuối cùng thay chip Nam HM57 khác máy đã xuất hình ok.

Không có nhận xét nào: Chia sẽ pan có nguồn màn hình trắng sọc dell N4010 HM57 share

Đăng nhận xét

Top