Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Chuyên thu main xác laptop lỗi chưa qua sửa chữa

Chuyên thu main xác laptop lỗi chưa qua sửa chữa từ GL40-GM45 đến core i trở lên các dòng main GL40-GM45-HM55-HM57-HM65-HM67-HM7x trở lên thỏa thuận theo tình trạng main.
Thu mua Vga laptop rời
Mainboad laptop cũ
Sửa chữa mainboad các loại
Thay thế mainboad laptop
Đóng chip mainboad laptop
Địa chỉ sửa chữa main laptop

Không có nhận xét nào: Chuyên thu main xác laptop lỗi chưa qua sửa chữa

Đăng nhận xét

Top