Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Chia sẽ Pan Sony VPC-EH HM65 vga roi Ndivia kích nguồn dòng 0.35A vài giây sau tắt

Sony VPC-EH HM65 vga roi Ndivia kích nguồn dòng 0.35A vài giây sau tắt luôn. Chia sẽ cùng anh em
Ghim sạc tiến hành đo nguồn trước khi kích nguồn 3v3 tại PL13 có nguồn ok, sau khi kích nguồn thấy dòng tăng 0.35A vài giây sau tắt , tiếng hành đo khi kích nguồn phát hiện nguồn 5V tại PL14 còn 4v2 . Nguyên nhân lỗi nằm ở phần nguồn 5v sơ cấp kết quả đường nguồn hồi tiếp từ cầu phân áp sau cuộn dây PL14 ( về IC dao động 3v5v PU9 tại chân 11 )bị sụt áp ( cụ thể là điện trở PR150 tăng trị số lên 5k6 nằm ở trang 27 trên sơ đồ ) thay điện trở này đúng trị số 4k7 kích nguồn xuất hình ok. Chia sẽ cùng anh em

1 nhận xét Chia sẽ Pan Sony VPC-EH HM65 vga roi Ndivia kích nguồn dòng 0.35A vài giây sau tắt

Top