Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Chuyên đặt hàng các linh kiện Laptop độc và hiếm tại TP HCM

Chuyên đặt hàng các linh kiện phụ kiện Laptop mà ở VN không có hàng

 ACE cần đạt hàng dòng nào PM model, số serial , mã main v.v... mình kiểm tra thông tin và sẽ báo giá trong thời gian sớm nhất có thể

- Fan quạt ống đồng tải nhiệt ( Heatsink ) laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.


 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM

Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM

- Cáp màn hình laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.
 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM
- Keyboard bàn phím Laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.

Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM 
Nguyên cụm phím và tochpad samsung  NP305E7A

- Màn hình LCD laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.
 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM
- Cụm card VGA laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.

 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM
 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM
 đạt hàng card vga HP8540p NSV 5100
 
 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM

- Mainboard laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.
    - Chuyên đặt mainboard laptop Samsung chỉ từ 2 đến 3 ngày có hàng
 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM
- Vỏ laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.

 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM
 Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM

- Pin laptop các loại không có ở VN nhưng thông tin trên các web nước ngoài có thì 90% đặt hàng được.
Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM
 
Chuyên đặt hàng linh kiện laptop độc hiếm tại TP HCM


Không có nhận xét nào: Chuyên đặt hàng các linh kiện Laptop độc và hiếm tại TP HCM

Đăng nhận xét

Top