Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Main Dell Inspiron 5420 (Audi) chạy chung Vostro V3460 Core I thế hệ 3

Main dell inspiron Audi 5 N5420 chung main vosstro V3460  HM77 main zin giá 2500K BH 3 tháng

  Chuyên main laptop Dell tại HCM
 Chuyên main laptop Dell-HP-Sony-Asus-Acer-Toshiba ... tại HCM

2 nhận xét Main Dell Inspiron 5420 (Audi) chạy chung Vostro V3460 Core I thế hệ 3

Top