Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Màn hình laptop 14.0 15.6 led dày và 14.0 led slim hàng zinMàn hình laptop 14.0 15.6 led dày và 14.0 led slim hàng zin 

Màn hình laptop 14.0 led dày hàng zin  1200k BH 6 tháng

Màn hình laptop 14.0 led slim hàng zin  1300k BH 6 tháng

Màn hình laptop 15.6 led dày hàng zin 1400k BH 6 tháng
 

Không có nhận xét nào: Màn hình laptop 14.0 15.6 led dày và 14.0 led slim hàng zin

Đăng nhận xét

Top