Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Chuyển vga share intel HD trực tiếp từ main vga rời DV4i-2100 HM55 vga ATI

Chuyển vga share trực tiếp từ main vga rời DV4i-2100 HM55 vga ATI  thành Intel HD 
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng
( chính thức chuyển được con thứ 5 )
https://www.facebook.com/laptoptuankiet.net.vn
 

Chuyển vga share trực tiếp từ main vga rời DV4i-2100
Chuyển vga share trực tiếp từ main vga rời DV4i-2100
Chuyển vga share trực tiếp từ main vga rời DV4i-2100
Chuyển vga share trực tiếp từ main vga rời DV4i-2100

1 nhận xét Chuyển vga share intel HD trực tiếp từ main vga rời DV4i-2100 HM55 vga ATI

Top