Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Main dell new nguyên zin N4110 - N4050 - V1450 - V3450 - N5110 - V3550 - N5050 - 3520 HM67 vga share - Vostro 1440 HM55 vga share

Main dell N4110 và V3450 HM67 vga share 2000k BH 3 thángChuyên main laptop Dell-HP-Sony-Asus-Acer-Toshiba ... tại HCM

Main dell N5110 và V3550 HM67 share main new zin giá 2000K BH 3 tháng


Chuyên main laptop Dell-HP-Sony-Asus-Acer-Toshiba ... tại HCM
Main dell Vostro V1440 HM57 share main new zin giá 1500K BH 1 thángChuyên main laptop Dell-HP-Sony-Asus-Acer-Toshiba ... tại HCM

Main dell N4050 - V1450 HM67 vga rời main new zin giá 1600K BH 1 tháng ,BH 3 tháng thì công thêm 200K 


Main dell N5050 và V3520 HM67 share main new zin giá 2000K BH 3 thángDanh sách 1 số dòng main dell đời mới:
Giá main có thể thay đổi tùy thời điểm ACE cần main nào liên hệ nhé.

Main Dell Inspiron 14R ( N 4010 VGA share): 2100k (Main zin 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 14R ( N 4010 VGA rời): 2400k (Main zin 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 14R ( N 4030 ): 2100k (Main zin 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 14R ( N 1464 ): 2100k(Main zin 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 15R ( N 1564 ): 2100k(Main zin 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 17R ( N 1764 ): 2100k(Main zin 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 15R ( N 5050 ): 2000k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 2420 : 2300k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 3420 Core I thế hệ 3 :2300k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 3520 Core I thế hệ 3 : 2300k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 5420 (Audi) : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Inspiron 5520 (Audi) : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 13Z ( N 5323 ) core i5 : 3.000k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 14Z ( N 5423 ) core i7 VGA rời : 4.000k (Main mới 100% BH 3 tháng)
Main Dell Ispiron 5421 / 3421 pentium : 2200k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5421 / 3421 core i3 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5421 / 3421 core i5 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5521 / 5721 / 3521 core i3 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5521 / 5721 / 3521 core i5 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5537 / 3537 core i5 4200 : 3.200k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5437 / 3437 core i5 4200 : 3.200k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 7537 core i3 4010u : 3.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5447 / 5547 core i3 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Ispiron 5447 / 5547 core i5 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).

Main Dell Studio 1458 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Studio 1558 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Studio 1457: 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Studio 1557 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).

Main Dell Vostro 3460 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 3560 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 3360 core i5 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 5560 core i3 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 5560 core i5 : 3.300k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 2421 core i3 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 2421 core i5 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 2521 core i3 : 2.400k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 2521 core i5 : 2.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Vostro 5470 core i3 4010u : 3.900k (Main mới 100% BH 3 tháng).

Main Dell Latitude E 6330 dán i5: 3.100k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 6410: 2.500k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 6420: 2.700k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 6430: 2.800k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 6520 VGA rời: 2.700k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 6530 VGA rời: 2.800k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 5510: 2.500k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 5520: 2.700k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 3330core i5 4200 : 3.300k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 3440 core i5 4200 : 3.300k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Latitude E 3540 core i5 4200 : 3.300k (Main mới 100% BH 3 tháng)
Main Dell Latitude E 7440 core i5 : 4.000k (Main mới 100% BH 3 tháng)

Main Dell XPS 15 - L501x : 3.000k (Main mới 100% BH 3 tháng).

Main Dell Alienware M14x R1 Haswell: 5.000k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Alienware M17x R1: 4.000k (Main mới 100% BH 3 tháng).
Main Dell Alienware M17x R3: 4.000k (Main mới 100% BH 3 tháng).

Main Dell Presision M6600: 5.000k (Main mới 100% BH 3 tháng).

 

Không có nhận xét nào: Main dell new nguyên zin N4110 - N4050 - V1450 - V3450 - N5110 - V3550 - N5050 - 3520 HM67 vga share - Vostro 1440 HM55 vga share

Đăng nhận xét

Top