Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Pan mất nguồn 19V (khi chạy Adapter) máy Sony Vaio dòng VPCEB MBX-223

Máy Sony Vaio VPC-EBxx main MBX-223 M960, tình trạng mất nguồn 19V ACBATOUT khi chạy Adapter.

Kiểm tra:

1./ Nguồn DCIN tới chân PQ1 (FET mở nguồn 19V) tốt. FET PQ2 ngắt do lệnh ACDRV# từ chân 4 PU3 (BQ24753) ở mức cao.


2./ Kiểm tra tín hiệu ACDET chân 5 PU3 thấy ~ 0V (bình thường 2.6V).
3./ Khò lại PU3 không có tác dụng.
4./ Không thay PU3 vội, tra sơ đồ mạch thấy chân ACDET (pin 5 PU3) ngoài việc nối vào cầu chia PR14 / PR13 còn nối đến đường tín hiệu AC_OFF_3# qua Diode PD19.
5./ Gỡ thử PD19 ra ngoài áp ACDET đủ ngay 2.6V, vậy ACDET mất là do mất áp AC_OFF_3#.
6./ Gắn trả PD19, tiếp tục kiểm tra thấy AC_OFF_3# nối qua Diode PD2 đến chân 3 của PQ33 (FET đôi loại 2N7002, nó là 1 thành phần của mạch bảo vệ quá áp - Over Voltage Protection - OVP), đo áp chân này là 0V.

7./ Đo nội trở chân 3 (cực D) và chân 4 (cực S - nối Mass) của PQ33 thấy rất thấp.
8./ Thay FET 2N7002 khác, đo lại đã có AC_OFF_3#, có 2.6V ACDET, có DCBATOUT 19V, main Boot OK.

 Pan này nhiều dòng máy hãng khác vẫn hay bị , 1 pan cơ bản để anh em có giải quyết trên những dòng máy khác như DV4 ....

Không có nhận xét nào: Pan mất nguồn 19V (khi chạy Adapter) máy Sony Vaio dòng VPCEB MBX-223

Đăng nhận xét

Top