Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Chuyên chuyển VGA share LENOVO Y460 HM55 trực tiếp từ main VGA rời ATI

Chuyên chuyển VGA share LENOVO Y460 HM55 trực tiếp từ main VGA rời ATI Thành vga share Intel HD 
Mã main : DAKL2AMB8D0 REV D ATI 216-0772000
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng


Chuyên chuyển VGA share LENOVO Y460

Chuyên chuyển VGA share LENOVO Y460
 Chuyên chuyển VGA share LENOVO Y460

Không có nhận xét nào: Chuyên chuyển VGA share LENOVO Y460 HM55 trực tiếp từ main VGA rời ATI

Đăng nhận xét

Top