Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

WHR-G300Nv2 Hướng dẫn config FW Tiếng Nhật
WHR-G300Nv2 - Hướng dẫn config FW Tiếng Nhật

1. Chỉ nối Lan PC với Buffalo không nối với modem (cắm dây vào cổng màu đen). Sau đó dùng trình duyệt truy cập vào địa chỉ: 192.168.11.1 . Username: root .Password để trống


2. Chọn TAB: Internet / Lan -> Internet3. Chọn tiếp Tab: LAN


4. Đã xong phần Internet. Giờ chuyển qua config Wireless. Trước tiên tắt tính năng WPS. Chọn TAB như hình.


5. Cài đặt tên mạng và password

6. Bạn rút dây nối PC và Buffalo ra. Nối dây Lan Buffalo với Lan Modem (cổng màu đen trên Buffalo). Giờ đã xong. Bạn thử kiểm tra có internet chưa nhé

Không có nhận xét nào: WHR-G300Nv2 Hướng dẫn config FW Tiếng Nhật

Đăng nhận xét

Top