Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga

Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - Vga giá 150k/1cuộn sử dụng hơn 6 tháng nếu đóng chip nhiều ( có thể tận dụng dán lại lần 2 lần 3 )
Khi đóng Chipset những Chipset - Đế CPU còn lại sẽ dán keo bạc cách nhiệt sẽ giảm rủi ro phát sinh như hở chân bi các Chipset - Đế CPU không đóng

 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga

Không có nhận xét nào: Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga

Đăng nhận xét

Top