Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

HP-CQ

 Tất cả Schematic của HP - CQ thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này DABY5CMB1E0, 6050A2378901 , LA-3351P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYZDVJTjFlRnFVajA

Không có nhận xét nào: HP-CQ

Đăng nhận xét

Top