Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm

Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm
 Tổng trở Chip vga  218-0755046
  Tổng trở Chip vga 216-0774007  N5010
  Tổng trở Chip vga 216-0728020  HP 4416S
  Tổng trở Chip vga 218-0755046
  Tổng trở Chip vga 218S7EBLA12FG HP4416S
  Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm
  Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm
 Tổng trở Chip bắc GM965

Không có nhận xét nào: Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm

Đăng nhận xét

Top