Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62 lỗi chip VGA ATI chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời
Chuyên chuyển mainboard laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62 lỗi chip VGA ATI chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62 lỗi chip VGA ATI chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời. Giá 50...
Chia sẽ pan kích có nguồn không hình dell N4020 GM45 share
Chia sẽ pan kích có nguồn không hình dell N4020 GM45 share Ghim nguồn adapter nếu không gắn pin cmos sẽ tự kích nguồn dòng 0.36A ( nếu không gắn ram dòng là 0.32A ).  Tiến hành đo đạt hết tất cả các...
Tạo boot USB với DLC Boot 2013 v1.2 [Boot Metro với Mini Win XP & Mini Win 7 (Soạn thảo, Nghe nhạc, Xem phim, USB 3.0, 3G)
Tạo boot USB với DLC Boot 2013 v1.2 [Boot Metro với Mini Win XP & Mini Win 7 (Soạn thảo, Nghe nhạc, Xem phim, USB 3.0, 3G) Tạo boot USB với DLC Boot 2013 v1.2 [Boot Metro với Mini Win XP & Mini Win 7 (Soạn thảo, Nghe nhạc, Xem phim, USB 3.0, 3G) bảng chuẩn t...
Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA mã chip N12P
Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA mã chip N12P Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA mã chip N12P thành vga share chạy Intel HD 3000 trực tiếp trên main card rời giá 500k BH 1 thán...
Top