Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Chia sẽ pan kích có nguồn không hình dell N4020 GM45 share

Ghim nguồn adapter nếu không gắn pin cmos sẽ tự kích nguồn dòng 0.36A ( nếu không gắn ram dòng là 0.32A ). 
Tiến hành đo đạt hết tất cả các nguồn điều có 
Nghi bios lỗi vì tháo ram và gắn ram dòng khác nhau nhưng nạp file khác vẫn như vậy
Kiểm tra IC logic cổng AND U4101 lệnh out chân 4 SM_PWROK về chip bắc GM45 0V trong khi lệnh in chân 1 và 2 đã có 3v3 tiến hành thay IC logic cổng AND khác chân 4 đã có 3v3. 
Lúc này dòng kích đã tăng lên 0.52A nếu không có ram dòng 0.48A vẫn chưa xuất hình tiến hành nạp lại bios từ trang chủ của dell extract ra máy đã xuất hình okKhông có nhận xét nào: Chia sẽ pan kích có nguồn không hình dell N4020 GM45 share

Đăng nhận xét

Top