Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Chuyên chuyển mainboard laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62 lỗi chip VGA ATI chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời

Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62 lỗi chip VGA ATI chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời.
Giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng, 800K BH 5 tháng 
chuyển khoảng 2 đến 3 ngày test ok giao khách.
 ( chính thức chuyển đến con thứ 120 )
https://www.facebook.com/laptoptuankiet.net.vn 


                                          Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62

                                Chuyên chuyển mainboard laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62
                                                   Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62

 Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62

 Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62
                                          Chuyên chuyển mainboard  laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62

Không có nhận xét nào: Chuyên chuyển mainboard laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62 lỗi chip VGA ATI chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời

Đăng nhận xét

Top