Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA mã chip N12P

Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA mã chip N12P thành vga share chạy Intel HD 3000 trực tiếp trên main card rời
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng

 Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA
  Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA
  Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA
 Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA

Không có nhận xét nào: Chuyển share ASUS K53SV lỗi chip VGA NDIVIA mã chip N12P

Đăng nhận xét

Top