Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời
Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời, Dòng chạ...
Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời
Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời và Fix lỗi xuất ...
Chuyển VGA Share mainboard laptop Sony SVE15 HM76 HDMI ok mã main MBX-266 lỗi chip VGA AMD 216-0833002 chuyển thành vga share Intel HD 4000 trực tiếp trên main VGA rời
Chuyển VGA Share mainboard laptop Sony SVE15 HM76 HDMI ok mã main MBX-266 lỗi chip VGA AMD 216-0833002 chuyển thành vga share Intel HD 4000 trực tiếp trên main VGA rời Chuyên chuyển mainboard laptop Sony SVE15 HM76 mã main MBX-266 lỗi chip VGA AMD 216-0833002 chuyển thành vga share Intel HD 4000 trực tiếp t...
Chia sẽ qui trình chuyển main Lenovo G480 lên G580 vga share HM76 mã main LG4858L 11326-1
Chia sẽ qui trình chuyển main Lenovo G480 lên G580 vga share HM76 mã main LG4858L 11326-1 Con G480 muốn chuyển lên G580 sẽ có 3 phần khác cần set lại trên main mới chạy được là :  * Jack kết nối phím G580 thêm bàn phím số sẽ n...
Tần số chuẩn giao tiếp trên main laptop
Tần số chuẩn giao tiếp trên main laptop Tần số chuẩn giao tiếp trên main laptop
Chia sẽ pan Dell N5420 màn hình hiển thị mờ mất cao áp led
Chia sẽ pan Dell N5420 màn hình hiển thị mờ mất cao áp led Chia sẽ pan Dell N5420 màn hình hiển thị mờ mất cao áp led  Tiến hành test màn hình khác vẫn vậy, đo nguồn 19v có kiểm tra lệnh Backlight E...
Quạt fan CQ42-G42-CQ62-G62
Quạt fan CQ42-G42-CQ62-G62 Quạt fan HP CQ42-G42-CQ62-G62 Quạt fan CQ42-G42-CQ62-G62
Top