Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Chuyển VGA Share mainboard laptop Sony SVE15 HM76 HDMI ok mã main MBX-266 lỗi chip VGA AMD 216-0833002 chuyển thành vga share Intel HD 4000 trực tiếp trên main VGA rời

Chuyên chuyển mainboard laptop Sony SVE15 HM76 mã main MBX-266 lỗi chip VGA AMD 216-0833002 chuyển thành vga share Intel HD 4000 trực tiếp trên main VGA rời HDMI chạy ok. Nếu thay main vga rời thì 6 tháng đến 1 năm nữa main cũng bị lỗi chip vga giá cũng trên 3 triệu BH 1 đến 3 tháng - hay thay main share giá cũng trên 3 triệu BH 1 đến 3 tháng mà hiệu năng vẫn như main chuyển share nên chuyển share là giải pháp hiệu quả nhất và kinh tế nhất.
Fix lỗi 70s tắt MBX-266 . Fix lỗi cài driver treo mất hình ...


Chuyển share mainboard laptop Sony SVE15 MBX-266 thời gian từ 4 đến 5 ngày
Chính thức chuyển đc 15 con 
 1000k BH 3 tháng . Khách hàng muốn gói bảo hành nhiều hơn thì mỗi tháng thêm 100k

https://www.facebook.com/laptoptuankiet.net.vn


 
 chuyển share mainboard laptop Sony SVE15 mã main MBX-266
 chuyển share mainboard laptop Sony SVE15 mã main MBX-266
 chuyển share mainboard laptop Sony SVE15 mã main MBX-266
 chuyển share mainboard laptop Sony SVE15 mã main MBX-266
chuyển share mainboard laptop Sony SVE15 mã main MBX-266 
chuyển share mainboard laptop Sony SVE15 mã main MBX-266

3 nhận xét Chuyển VGA Share mainboard laptop Sony SVE15 HM76 HDMI ok mã main MBX-266 lỗi chip VGA AMD 216-0833002 chuyển thành vga share Intel HD 4000 trực tiếp trên main VGA rời

Top