Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời
và Fix lỗi xuất được màn hình ngoài ok

Thời gian chuyển từ 2 đến 3 ngày
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng

Chính thức chuyển được 11 con

 Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0
  Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0
  Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0
 Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0

1 nhận xét Chuyển share Acer 4738 - 4738G mã main DA0ZQ9MB6C0 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Top