Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời, Dòng chạy cpu i7-7xx khi chuyển share phải hạ xuống  cpu i3 i5 mới chạy được , i7-7xx ko chạy đc vga share.
DA0LX6MB6F2 rev F DV6 DV7 i7 màu xanh dương cũng đã chuyển ok

Thời gian chuyển từ 2 đến 3 ngày
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng
 ( Chính thức chuyển con thứ 20 )
 Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI

DA0LX6MB6F2 rev F DV6 DV7 i7 màu xanh dương


DA0LX6MB6F2 rev F DV6 DV7 i7 màu xanh dương

 Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI

Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI

Không có nhận xét nào: Chuyển share HP DV6/DV7 mã main DA0LX6MB6H1 QUANTA_LX6_LX7 lỗi chip ATI thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Đăng nhận xét

Top