Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5745G - 5820T lỗi chip ATI- NDIVIA thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5820T - 5745G lỗi chip ATI- NDIVIA thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời
 Thời gian chuyển từ 2 đến 3 ngày
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng
 
Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5745G - 5820T
Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5745G - 5820T
  Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5745G - 5820T
  Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5745G - 5820T
Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5745G - 5820T

1 nhận xét Chuyển share Acer 4745G - 4820T - 5745G - 5820T lỗi chip ATI- NDIVIA thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Top