Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Main asus A8S-A8E-F8S PM965 và Vỉ Vga Nvidia 9300M-256MB cho laptop Asus F8S

Main asus A8S-A8E-F8S PM965 chạy cụm card Vga Nvidia 9300M-256MB 600k
Mainboard Asus A8LE A8E A8S F8S 08G28AS0024G REV: 2.4 vga share GM965 giá 800k BH 1 tháng 


Vỉ Vga Nvidia 9300M-256MB cho laptop Asus F8S ( đã bán vỉ vga )
    ACE nào cần liên hệ nhé
 Main asus A8S-A8E-F8S PM965
 Main asus A8S-A8E-F8S PM965

cụm card Vga Nvidia 9300M-256MB

Không có nhận xét nào: Main asus A8S-A8E-F8S PM965 và Vỉ Vga Nvidia 9300M-256MB cho laptop Asus F8S

Đăng nhận xét

Top