Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Độ tải nhiệt vga rời mainboard Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share

Độ tải nhiệt vga rời mainboard Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share cưa miếng gan ở 2 vị trí màu đỏ ( nhớ khi cưa hoặc khoan không để cưa hoặc khoan phạm vào ống đồng )

 Độ tải nhiệt vga rời main Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share
  Độ tải nhiệt vga rời main Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share
  Độ tải nhiệt vga rời main Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share
 Độ tải nhiệt vga rời main Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share
Độ tải nhiệt vga rời main Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share

Không có nhận xét nào: Độ tải nhiệt vga rời mainboard Dell Studio 1458 1457 gắn main vga share

Đăng nhận xét

Top