Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn

Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn
Nếu vga lỗi thì giải pháp chuyển share vẫn ok đã thử nghiệm ok Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn
 Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn
 Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn

 Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn
 Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn
Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn

Không có nhận xét nào: Fix lỗi HP Envy 15 i7 Haswell 4700QM chip nam HM87 vga Ndivia GT 740M 2G không nguồn

Đăng nhận xét

Top