Chuyển share  Lenovo G460 mã main LA-5751P lỗi chip Ndivia thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời
Chuyển share Lenovo G460 mã main LA-5751P lỗi chip Ndivia thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời  Chuyển share  Lenovo G460 mã main LA-5751P lỗi chip Ndivia thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời Thời gian chuyển từ ...
Chuyển share HP G4 - G6 - G7 cpu AMD A4-A6-A8 3500M khi main lỗi chíp vga rời AMD
Chuyển share HP G4 - G6 - G7 cpu AMD A4-A6-A8 3500M khi main lỗi chíp vga rời AMD Chuyển share HP G4 - G6 - G7 cpu AMD A8-3500M khi main lỗi chíp vga rời AMD  Mã main DA0R23MB6D1 Dòng CPU AMD dòng A Serial trở lên tương...
CPU core 2 Laptop T7500 - T9600 - P8400 - P8600 - P9500
CPU core 2 Laptop T7500 - T9600 - P8400 - P8600 - P9500 CPU core 2 Laptop T7500 - T9600 - P8400 - P8600 - P9500 ACE cần nâng cấp loại nào PM nhé  CPU core 2 Laptop T7500 - T9600 - P8400 - P86...
Fix lỗi IBM T60 error 0191 và pass bios
Fix lỗi IBM T60 error 0191 và pass bios Fix lỗi IBM T60 error 0191 và pass bios => thay thế U43 ATMEL từ main xác
Top