Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Chuyển share main samsung Q430 - Q530 - Q428 - Q528 lỗi vga Ndivia thành vga share HM55

Chuyển share main samsung Q430 - Q530 - Q428 - Q528 lỗi vga Ndivia thành vga share HM55 giống hình main bên dưới
 Giá chuyển liên hệ làm trong vòng 2 đến 3 ngày test ok lấy 
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng

 Chuyển share main samsung Q430 - Q530 - Q428 - Q528 lỗi vga Ndivia thành vga share HM55

 Chuyển share main samsung Q430 - Q530 - Q428 - Q528 lỗi vga Ndivia thành vga share HM55

Chuyển share main samsung Q430 - Q530 - Q428 - Q528 lỗi vga Ndivia thành vga share HM55

Không có nhận xét nào: Chuyển share main samsung Q430 - Q530 - Q428 - Q528 lỗi vga Ndivia thành vga share HM55

Đăng nhận xét

Top