Chia sẽ pan độc có 1 không 2 RV409 bị loạn phím
Chia sẽ pan độc có 1 không 2 RV409 bị loạn phím Chia sẽ pan độc có 1 không 2 RV409 bị loạn phím  Mình đã gặp 1 lần hồi còn làm bên Trung Tâm BH Laptop Samsung  đã gặp pan này. Giờ mở tiệm...
Chuyên chuyển mainboard  laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 - Gateway NV59C - Packard bell NEW90 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời và fix lỗi chạy 5 phút tắt
Chuyên chuyển mainboard laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 - Gateway NV59C - Packard bell NEW90 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời và fix lỗi chạy 5 phút tắt Chuyên chuyển mainboard laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 - Gateway NV59C - Packard bell NEW90 lỗi chip VGA chuyển thành vga share I...
Top