Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Chuyên chuyển mainboard laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 - Gateway NV59C - Packard bell NEW90 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời và fix lỗi chạy 5 phút tắt

Chuyên chuyển mainboard laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 - Gateway NV59C - Packard bell NEW90 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời và fix lỗi chạy 5 phút tắt . Đảm bảo độ bền và an toàn như main share gốc
Giá 600k BH 1 tháng,800k BH 2 tháng, 1000K BH 5 tháng 
chuyển khoảng 1 đến 2 ngày test ok giao khách. ( chính thức chuyển đến con thứ 30 )

https://www.facebook.com/laptoptuankiet.net.vn
 
 Chuyên chuyển mainboard  laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời
 Chuyên chuyển mainboard  laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời
 Chuyên chuyển mainboard  laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời

Không có nhận xét nào: Chuyên chuyển mainboard laptop Acer 5741 - 5742 - Emachine E730 - Gateway NV59C - Packard bell NEW90 lỗi chip VGA chuyển thành vga share Intel HD trực tiếp trên main VGA rời và fix lỗi chạy 5 phút tắt

Đăng nhận xét

Top