Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Chia sẽ pan kích nguồn có nguồn không hình macbook pro A1278 2008 820-2327-a M97

Chia sẽ pan kích nguồn có nguồn không hình macbook pro A1278 2008 mã main 820-2327-a M97 

Nhận máy kiểm tra không vô nước ghim nguồn dòng chờ 0.03A kích nguồn dòng tăng lên 0.55A đứng yên đo nhanh các nguồn thì chỉ có nguồn 3v5v ( U7200 ) - nguồn thứ cấp 3v5v và nguồn 1v05 pp1v05_s0_cpu còn khác nguồn khác kể cả nguồn Ram ( sử dụng Ram 3 ) đều không có. Đo chân 8 bios có 3v3. Dựa vào schematic phần sơ đồ khối qui trình khởi động nguồn thì nguồn ram có sau khi có nguồn 3v5v theo trình tự, kiểm tra khối nguồn Ram lệnh EN có thiếu nguồn 5V cấp IC dao động nguồn Ram ( U7300 ), đo nguội thấy tổng trở nguồn 5v này còn 1 ohm nhưng không thuộc khối nguồn 3v5v cấp ra mà từ 1 khối nguồn 5v khác từ khối nguồn  U7500 cấp. Cấp trực tiếp nguồn 5v vào khối nguồn này thấy dòng lên 4A rờ tay khắp main phát hiện C7302 lọc nguồn khối nguồn Ram nóng bỏng tay thay tụ khác thì đo lại tổng trở nguồn 5v này tăng lên hàng kilo . Kích nguồn máy xuất hình ok 
Công cụ hỗ trợ bao gồm schemtic và board view.
 Chia sẽ pan kích nguồn có nguồn không hình macbook pro A1278 2008 820-2327-a M97

Chia sẽ pan kích nguồn có nguồn không hình macbook pro A1278 2008 820-2327-a M97

Không có nhận xét nào: Chia sẽ pan kích nguồn có nguồn không hình macbook pro A1278 2008 820-2327-a M97

Đăng nhận xét

Top