Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Chia sẽ HP6510B 6710B 965 share pan nóng ic 3v5v

Chia sẽ HP6510B 6710B 965 share pan nóng ic 3v5v
Tiến hành ghim nguồn dòng lên 0.117A nóng ic 3v5v nhưng đo tổng trở không chạm nguồn chờ 3v5v, sau đó ghim nguồn đo nhanh thấy 5v chờ vẫn bình thường nhưng 3v chờ thì có 3v3 rồi tụt về 2v. Chứng tỏ tải của nguồn 3v chờ có chạm nên mới nóng ic 3v5v, nguồn 3v chờ này cấp cho IO phát hiện chân 15 IO có con tụ C87 chạm còn 1ohm ( chứng tỏ chân 15 IO có liên kết với mạch nguồn 3v chờ nhưng qua trung gian nên đo chạm 3v chờ ko thấy chạm ) thay con khác ghim nguồn ic 3v5v ko nóng nữa kích nguồn lên dòng 0.8A rồi tụt về 0.6A đứng luôn chưa xuất hình, Lúc này cắm board phụ Audio vào kích nguồn xuất hình ok.


Không có nhận xét nào: Chia sẽ HP6510B 6710B 965 share pan nóng ic 3v5v

Đăng nhận xét

Top