Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Mainboard E5500 E5400 E6400 E4300 E4310 E6510 E6410 T400 T410 T420 X220 6930P 6530B/6730B 2740P 2560P RV408

Tất cả main Bảo Hành 1 tháng 3 tháng thêm 200k 

Dell e5500 onboard 1200k
Dell e5400 onboard 1200k
Dell e6400 onboard 1200k
Dell e4300 onboard 1200k
Dell e4310 onboard 1500k
Dell e6510 card roi 1500k
Dell e6410 onboard 1500k

ibm t400 onboard 1200k
ibm t410 onboard 1500k
ibm t420 onboard 1800k
ibm x220 i5 onboard 1800k

hp 6930p onboard 1100k
hp 6530b/6730b 1100k
hp 2740p i3 onboard 1500k
hp 2740p i5 onboard 1800k
hp 2560p onboard 1800k

samsung rv408 onboard intel gl40 : 1500.000 vnd


Không có nhận xét nào: Mainboard E5500 E5400 E6400 E4300 E4310 E6510 E6410 T400 T410 T420 X220 6930P 6530B/6730B 2740P 2560P RV408

Đăng nhận xét

Top