Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Chuyển share acer 7740G lỗi chip vga ATI - AMD thành vga intel HD trực tiếp trên main vga rời

Chuyển share acer 7740G lỗi chip vga ATI - AMD thành vga intel HD trực tiếp trên main vga rời chạy màn hình led 17.3 HD+
Thời gian chuyển từ 2 đến 3 ngày
giá 500k BH 1 tháng, 600k BH 2 tháng , 800k BH 5 tháng
Chính thức chuyển được 2 con


 Chuyển share acer 7740G lỗi chip vga ATI - AMD thành vga intel HD trực tiếp trên main vga rời
 Chuyển share acer 7740G lỗi chip vga ATI - AMD thành vga intel HD trực tiếp trên main vga rời
 Chuyển share acer 7740G lỗi chip vga ATI - AMD thành vga intel HD trực tiếp trên main vga rời
Chuyển share acer 7740G lỗi chip vga ATI - AMD thành vga intel HD trực tiếp trên main vga rời

Không có nhận xét nào: Chuyển share acer 7740G lỗi chip vga ATI - AMD thành vga intel HD trực tiếp trên main vga rời

Đăng nhận xét

Top