Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Rã xác dell N4010 bể võ hư main

Rã xác dell N4010 bể võ hư main

Còn cáp màn hình - màn hình 14.0 led dày ok - tải nhiệt fan quạt - board phụ audio - touchpad - loa ...
ACE cần gì Alo nhé .


2 nhận xét Rã xác dell N4010 bể võ hư main

Top