Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Rã xác sony VPC EA chết main

Rã xác sony VPC EA chết main võ xấu.
Còn bàn phím - board audio - Bàn phím màu trắng - bản lề - cáp màn hình - màn hình 14.0 led slim còn lên hình ok . ACE cần gì alo nhé


Không có nhận xét nào: Rã xác sony VPC EA chết main

Đăng nhận xét

Top