Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Chuyển share Toshiba C800 C805 C840 L840 M800 HM77 share mã main DABY3CMB8E0 rev E lỗi chip AMD thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Chuyển share Toshiba C800 C805 C840 L840 M800 HM77 share mã main DABY3CMB8E0 rev E lỗi chip AMD thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Gía chuyển 1000k BH 2 tháng , 1200k BH 5 tháng
Thời gian từ 3 đến 5 ngày


 Chuyển share Toshiba C800 C805 C840 L840 M800 HM77 share DABY3CMB8E0 rev E lỗi chip AMD thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời
 Chuyển share Toshiba C800 C805 C840 L840 M800 HM77 share DABY3CMB8E0 rev E lỗi chip AMD thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

1 nhận xét Chuyển share Toshiba C800 C805 C840 L840 M800 HM77 share mã main DABY3CMB8E0 rev E lỗi chip AMD thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Top