Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

chipset Nam new Intel BD82HM87 / BD82HM86 / SR17D HM86 HM87 SR17E SR17C chạy main thế hệ 4 cpu rời hoặc cpu dán HQ

chipset Nam
Intel BD82HM87 / BD82HM86 / SR17D HM86  HM87 SR17E SR17C new chạy main thế hệ 4 cpu rời hoặc cpu dán HQ

 chipset Nam HM86  HM87 SR17E SR17C new chạy main thế hệ 4 cpu rời hoặc cpu dán HQ


Không có nhận xét nào: chipset Nam new Intel BD82HM87 / BD82HM86 / SR17D HM86 HM87 SR17E SR17C chạy main thế hệ 4 cpu rời hoặc cpu dán HQ

Đăng nhận xét

Top