Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Asus X8AIJ (VX020) (Intel Core 2 Duo T5900 2.2GHz,3GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14 inch led dày, PC DOS)

Asus X8AIJ (VX020) (Intel Core 2 Duo T5900 2.2GHz,3GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14 inch led dày, PC DOS) pin 1h30 giá 2tr6 BH 3 tháng
 Asus X8AIJ
                                                                            Asus X8AIJ

Không có nhận xét nào: Asus X8AIJ (VX020) (Intel Core 2 Duo T5900 2.2GHz,3GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14 inch led dày, PC DOS)

Đăng nhận xét

Top