Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

CPU i7-2630QM 2.0G 8 nhân SR02Y

CPU i7-2630QM 2.0G SR02Y 8 nhân giá 2200k BH 1 tháng
 CPU i7-2630QM 2.0G SR02Y 8 nhân 
CPU i7-2630QM 2.0G SR02Y 8 nhân 

Không có nhận xét nào: CPU i7-2630QM 2.0G 8 nhân SR02Y

Đăng nhận xét

Top