Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Rã xác asus X8AIJ giống K40IN

Rã xác asus X8AIJ giống K40IN
- Main asus X8AIJ giống main K40IN chạy intel GL40 còn chạy ok
- Phím ok
- Vỏ đẹp
- Pin chạy hơn 1h
ACE cần gì alo nhé

 Rã xác asus X8AIJ giống K40IN 
  Rã xác asus X8AIJ giống K40IN 
 Rã xác asus X8AIJ giống K40IN 

Không có nhận xét nào: Rã xác asus X8AIJ giống K40IN

Đăng nhận xét

Top