Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Mainboard samsung R538 R540 R530 R730 P530 vga share HM55 thay thế cho main vga rời ATI R538 .BA92-06785A Bremen-C REV1.1 BA41-01219A hoặc thay thế core 2 R528 lên core i có tản nhiệt thay thế

Mainboard samsung R538 R540 R530 R730 P530 R580 R780 vga share HM55 thay thế cho main vga rời ATI R538 .BA92-06785A Bremen-C REV1.1 BA41-01219A hoặc thay thế core 2 R528 lên core i có tản nhiệt thay thế

Giá 2000k BH 3 tháng


 Mainboard  samsung R538 R540 R530 R730 P530 vga share HM55 BA92-06785A Bremen-C REV1.1 BA41-01219A hoặc thay thế core 2 R528 lên core i có tản nhiệt thay thế 
Mainboard  samsung R538 R540 R530 R730 P530 vga share HM55 BA92-06785A Bremen-C REV1.1 BA41-01219A hoặc thay thế core 2 R528 lên core i có tản nhiệt thay thế 

Không có nhận xét nào: Mainboard samsung R538 R540 R530 R730 P530 vga share HM55 thay thế cho main vga rời ATI R538 .BA92-06785A Bremen-C REV1.1 BA41-01219A hoặc thay thế core 2 R528 lên core i có tản nhiệt thay thế

Đăng nhận xét

Top