Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Mainboard Acer V3-571 V3-531 E1-571 E1-531 Gateway NV56 NV56R06u NV56R10u HM77 vga Nvidia GT640M 2G mã main LA-7912P

Mainboard Acer V3-571 V3-531 E1-571 E1-531 Gateway NV56 NV56R06u NV56R10u  HM77 vga Nvidia GT640M 2G  mã main LA-7912P               
Giá 2100k BH 3 tháng
Mainboard Acer V3-571 V3-531 E1-571 E1-531 Gateway NV56 NV56R06u NV56R10u  HM77 vga Nvidia GT640M 2G  mã main LA-7912P
 Mainboard Acer V3-571 V3-531 E1-571 E1-531 Gateway NV56 NV56R06u NV56R10u  HM77 vga Nvidia GT640M 2G  mã main LA-7912P
Mainboard Acer V3-571 V3-531 E1-571 E1-531 Gateway NV56 NV56R06u NV56R10u  HM77 vga                                                     Nvidia GT640M 2G  mã main LA-7912P

Không có nhận xét nào: Mainboard Acer V3-571 V3-531 E1-571 E1-531 Gateway NV56 NV56R06u NV56R10u HM77 vga Nvidia GT640M 2G mã main LA-7912P

Đăng nhận xét

Top